Category: Автомобили


Наличието на собствен автомобил безспорно носи на собственика му не едно и две предимства, но, наред с положителните аспекти, вървят и доста неудобства – честите повреди, възникващите проблеми са само част от другата страна на това да имаш собствено превозно Read more…


важни неща за автомобила

Регулярното следене на нивото и качеството на маслото би предотвратило по-сериозни и големи проблеми.